Omistajaohjaus by perkele

Postissa, paperi- ja metallialan tehtaissa, kunnissa ja valtiolla on lukuisia esimerkkejä, joissa siivoojat on liikkeenluovutettu uudelle työnantajalle. Ennallaan työssä on pysynyt kaikki muu paitsi siivoojan palkka. Sitten sama on tehty kiinteistönhoitajille, ruokapalvelutyöntekijöille ja niin edelleen.

Posti Group Oyj on pala kerrallaan siirtänyt työtehtäviä ulkopuolisille yrityksille sekä perustanut itse uusia yhtiöitä, siirtäen vanhat työntekijänsä niiden palvelukseen. Samalla Posti on yksipuolisesti ilmoittanut siirtyvänsä käyttämään eri työehtosopimusta kuin aiemmin. Käytännössä tämä on tarkoittanut palkkojen putoamista jopa 40 prosentilla.

Sanomalehdenjakajat halpuutettiin 2017–2018, kun Posti perusti Posti Palvelut Oy:n, liittyi Medialiiton jäseneksi ja siirsi työntekijät liikkeenluovutuksella uuteen yhtiöön. Sanomalehdenjakajiin ryhdyttiin noudattamaan PAUn Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen sijaan Teollisuusliiton jakajia koskevaa sopimusta, joka on tasoltaan selkeästi PAUn sopimusta heikompi. Jakajien palkat laskivat keskimäärin 40 prosenttia. Myös lomat, joustovapaat ja yötyölisät oli vanhassa sopimuksessa sovittu paremmin.

Myös postinjakajat sekä käsittelijät ovat viimeisen kuukauden aikana huomanneet, että Posti on tuonut halpuutetut vuokratyöntekijät tekemään heidän viereensä samoja työtehtäviä heidän kanssaan.

Helmikuussa 2019 valtionyhtiö jatkoi töiden halpuuttamista Pasilan postikeskuksessa, jossa Kiinan kirjelähetysten käsittelyn osastolla ryhdyttiin alihankinnan kautta noudattamaan halvempaa työehtosopimusta siitäkin huolimatta, että se ei Teollisuusliiton mukaan käsittelytyöhön edes sovellu.

Työehtosopimusta vaihtamalla työnantajan maksettavaksi jää 250–700 euroa vähemmän palkkaa kokoaikaista työntekijää kohden. Työehtosopimus myös rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta. Postikeskuksessa työskentelee nyt kahden kerroksen väkeä.

Maaliskuussa 2019 Posti solmi uuden puitesopimuksen SOL Logistiikkapalvelut Oy:n kanssa. Tämäkin yritys noudattaa Teollisuusliiton jakajia koskevaa työehtosopimusta. Yritykseltä on tarkoitus ostaa vuokratyövoimaa jakeluun ja käsittelyyn.

Kuinka kauan menee, että kaikki 10 000 postinjakajaa ja -käsittelijää on siirretty halvempaan työehtosopimukseen?

Tämä merkitsisi työntekijöille merkittävää työehtojen heikkenemistä ja palkanalennusta: postinjakelussa palkka laskisi käytännössä 25–30 % ja postinkäsittelyssä 37–41 %.

Tämä aiheuttaisi vakavaa haittaa postipalveluille, kun valtaosa ammattitaitoisista työntekijöistä tulisi vaihtamaan alaa.

Ei valtionyhtiö Posti eikä mikään muukaan yhtiö voi toimia näin. Poliittisten päättäjien ja koko ay-liikkeen on puututtava asiaan!